Denna sida fungerar inte i Internet Explorer 9 och tidigare. ven andra browsers kan ha problem

Einar Wickström

1928 1934 1950

1928 1934 1950

Einar Wickström föddes 1900 i Jönköping som son till konduktören vid HNJ Carl Viktor Wickström och dennes hustru Alfhilda. Han blev student i Jönköping 1918 och studerade därefter i Lund, där han efter teol. fil. examen 1919 och studier i Wien 1921 blev teol. kand. 1922 och fil. kand. 1926 (i nordiska språk, pedagogik och filosofi). Han arbetade som e.o. ämneslärare i Smedjebacken läsåret 1924/25 och som vik. läroverksadjunkt i Askersund läsåren 1926/27 och 1927/28, innan han återvände till Lund. Här blev han prästvigd 1928. Under studietiden i Lund träffade han Ella Berglund, som där läste kemi, matematik och fysik, och de gifte sig med varandra 1931.

Einar Wickströms första missiv som präst var som v. pastor i Stävie och Lackalänga åren 1928-29. Han arbetade sedan som kyrkoadjunkt i S:t Pauli församling i Malmö 1929-36 och som komminister i Sofia församling i Jönköping 1936-38.

Einar Wickström

Sistnämnda år återvände han till S:t Pauli som komminister och verkade där till 1955, då han blev kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling i Malmö. Här arbetade han sedan till sin pensionering 1967. Vid återkomsten till Malmö 1938 bosatte sig familjen i Ellas föräldrahem på Hindby nr 6 i Fosie, där makarna sedan bodde kvar under resten av sin levnad. Einar Wickström avled 1971 och Ella Wickström 1994.

Ingemar Wickstrm

Installationspredikan i Västra Skrävlinge

Inspelning av Einars installationspredikan in Västra Skrävlinge kyrka andra oktober 1955

Filmer

Einar med sonen Gunnar på Granviken