Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Teckenkodning för CoderDojo

Olof Wickström

CoderDojo Lund

Innehåll

 1. Teckenkodning – Varför behövs det
 2. Teckenkoder
 3. Vad är problemet
 4. Lösningen – UTF-8
 5. UTF-8 i olika editorer
 6. UTF-8 på hemsidor
 7. Sammanfattning

Teckenkodning

Datorn är en räknemaskin. Den kan bara hantera tal (siffror). Om man vill att en dator skall hantera bokstäver och andra tecken så måste de översättas till tal.

Exempel: A översätts till 65

Datorn kan sedan hantera detta tal och när det skall visas eller skrivas ut översätts det från tal till tecken

Exempel: 65 översätts till A

För att detta skall fungera måste man använda samma regler för översättningen. Det funkar inte om det ena programmet översätter A till 65 och det andra översätter 65 till B

Teckenkoder

En teckenkod är reglerna för att översätta mellan tal och bokstäver.

Man brukar visa översättningen mellan tecken och siffror som en tabell

ASCII tabell

Vad är problemet

De första datorerna som använde text gjordes folk som använde engelska. Tyvärr är engelskan ett av de språk som har minst antal bokstäver.

I engelskan finns det 26 bokstäver (V och W räknas som två)

I svenskan finns det 29 bokstäver. Hur många bokstäver finns det i tyskan och franskan?

Räkna alla tecken med fnuttar över som separata bokstäver

För att kunna sälja datorer utanför USA gjorde varje tillverkare sina egna teckenkoder

Resultatet blev kaos så fort någon ville använda text skriven i ett program i ett annat

Lösningen – UTF-8

Nu verkar nästan alla ha kommit överens om att använda en teckenkod som heter UTF-8

Hur gör man då för att se till så att det verkligen kommer ut ett Å på skärmen när man vill ha ett Å?

Man ser till så att den editor, t.ex. Sublime Text och Notepad++, man använder alltid sparar i UTF-8

99,9% av de program du använder förstår UTF-8

Ett exempel är chatten i MineCraft som tolkar all text som UTF-8

UTF-8 i olika editorer

Notepad++

 1. Använd Format menyn
 2. Kolla att den är inställd på UTF-8

Eclipse och Aptana studio 3

 1. Höger-klicka på Project eller på filen
 2. Välj Properties (Alt + Enter)
 3. Välj Resource
 4. Kolla att ”Text file encoding” är inställt på UTF-8

UTF-8 på hemsidor

På hemsidor måste man tala om för Chrome, Safari eller Internet Explorer vilken kod man använder

Ni som gjorde JavaScript övningen med Sten, Sax och Påse kanske minns en rad från HTML-filen. Överst i huvudet stod det:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

Texten charset=UTF-8 säger till Browsern att den skall tolka sidans innehåll som UTF-8. Se till så att du har med den i Dina HTML sidor

Sammanfattning

Use a spacebar or arrow keys to navigate