Screenshot

Wickström.se som app

Sommaren 2012 lade jag några regniga dagar på att skriva en app som ger en direktingång till denna site. Appen i sig är inte så komplicerad. Det är en WebbView till Wickström.se med lite navigeringshjälpmedel.

Webb siten är dock anpassad så att när man använder appen på en liten skärm så visas inte högerkolumnen och sidorna blir smalare. Det tog ungefär lika lång tid att skriva appen som att modifiera webb-siten.

Längst tid tog det att gå igenom de steg som behövs för att distribuera appen via Google Play. Men det var också meningen. Jag ville förstå hur man gör. Nu kan jag det så nu blir det enkellt att lägga ut fler appar. Är det någon som har någon ni vill sprida?

Installation

QR kod

Ett enkelt sätt att installera denna app är att använda en streckkods-app. Sådana brukar vara förinstallerade på Android telefoner/plattor. Starta streckkodsappen och rikta den mot prickarna till höger och sedan är det bara att följa instruktionerna så har man snart installerat Wickström.se.

Altrenativt kan man söka efter Wickström på Google Play eller klicka på denna länk. Då kommer man till Google Play på webben.